Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNING30-sträcka, brådskande transport, efterföljande, lasermätning, motorväg, taxibil m.m. RATTFYLLERI Förnekat, erkänt, ej tagen vid ratten, etc. RÖDLJUSKÖRNINGPolisman ser rödljuskörning från korsande gata, polisman delvis skymd, etc. SMITNINGBilisten backar på och skadar ett vägmärke.OLOVLIG KÖRNINGTrodde han övningskörde men körde olovligt, körde olovligt efter att körkortet återkallats.BROTT MOT ARBETS- OCH VILOTIDSREGLERNAPå grund av okunskap ej fört arbetstidsbok på rätt sätt vid två tillfällen samma år. LASTSÄKRING Ej tillräckligt förankrat styckegods på lastbilsflak. Behov av chaufför i eget företag.

RATTFYLLERI

Ladda ned, anpassa texten och skriv ut ditt yttrande
Innehåll Ladda ned
Körkortsyttrande MALL, rattfylleri, erkänt
 
Egen företagare

En utförlig, vägledande mall för hur man bör formulara sitt yttrande till Transportstyrelsen när myndigheten överväger att återkalla körkortet.

Ladda ned betaldokument
Körkortsyttrande MALL, rattfylleri, erkänt
 
Anställd

En mall för hur man bör formulera sitt yttrande respektive arbetsgivarintyg till Transportstyrelsen när myndigheten överväger att återkalla körkortet på grund av rattfylleri (av normalgraden eller grovt).

Ladda ned betaldokument
Rattfylleri, drack dagen innan

Körkortsinnehavaren drack dagen innan färden och hävdar att han/hon trodde att det inte fanns någon alkohol kvar i kroppen. Behov av körkort för sin inkomst.

Ladda ned betaldokument
Rattfylleri, körkortsingripande lång tid efter händelsen

Körkortet omhändertogs inte av polisen direkt vid gärningstillfället (t.ex. på grund av att utandningsprov visade att alkoholhalten var straxt över den tillåtna gränsen eller att rattfylleribrottet skett utomlands och det därför tagit lång tid för körkortsmyndigheten att få underrättelsen om händelsen). När körkortet nu ska återkallas först långt i efterhand finns det, genom att yttra sig utifrån detta exempel, möjlighet till ett lindrigare körkortsingripande än om körkortet omhändertagits och återkallats i anslutning till körningen. I bästa fall kan man helt slippa återkallelse och t. ex. komma undan med en varning.

Ladda ned betaldokument
Rattfylleri, ej tagen vid ratten

En berusad person anträffas oskadd i närheten av sin krockade bil. Det är oklart när exakt trafikolyckan inträffat. Inga vittnen finns till själva olyckan. Polisen omhändertar den berusade personens körkort. Körkortsinnehavaren kräver att körkortet återlämnas och hänvisar till att han druckit alkohol efter körningen samt redovisar utförligt för hur han anser att länsstyrelsen ska bedöma bevisläget.

Ladda ned betaldokument
Rattfylleri, skoter, olycka, ej tagen vid körningen

Rattfylleri med skoter. En berusad person anträffas svårt skadad på en öde plats i närheten av en krockad skoter som han inte äger. Det finns inga vittnen till händelsen och personen förs till sjukhus där polisen omhändertar körkortet. Körkortsinnehavaren förnekar brott och kräver att körkortet återlämnas och redovisar utförligt de rättsliga och bevismässiga skälen till varför länsstyrelsen måste återlämna körkortet.

Ladda ned betaldokument
Rattfylleri, olycka, påstår annan kört bilen

En stillastående bil med motorn igång påträffas inkörd i ett buskage med en berusad person på förarplatsen. Polisen utgår ifrån att personen vid ratten har kört bilen. Körkortet omhändertas. Körkortsinnehavaren förnekar brott och kräver att körkortet återlämnas och redovisar utförligt de rättsliga skälen till varför Transportstyrelsen måste återlämna körkortet.

Ladda ned betaldokument
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02