Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
MALLAR FÖR KÖRKORTSYTTRANDE Det du skriver till Transportstyrelsen kan vara avgörande för hur länge körkortet återkallas. Yttra dig på ett professionellt sätt med hjälp av Trafikjuristens mallar.ÅTERKALLELSEPRAXIS När Transportstyrelsen beslutar om körkortsingripande, det vill säga varning eller återkallelse, görs bedömningen i högre grad utifrån praxis. KÖRKORTSFAKTA Få saker inom mitt verksamhetsområde berör och upprör så många människor som körkortsåterkallelser gör.

SKRIV RÄTT OCH MINSKA ÅTERKALLELSETIDEN

Genom att använda dig av Trafikjuristens professionella yttrandemallar, istället för Transportstyrelsens förtryckta blankett, ökar chansen till ett lindrigt körkortsingripande. Mallarna är uppdaterade enligt senaste rättspraxis och bygger på Trafikjuristens 15 år långa erfarenhet av juridiskt biträde i alla typer av körkortsmål.

Makulerat körkort

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02