Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINEREtt körkortsingripande - varning eller återkallelse - kan initieras på olika sätt... PRÖVOTIDSamma bedömning gäller för den som har prövotid.EU-KÖRKORTIngen lösning för den som fått körkortet återkallat i Sverige. ALKOLÅSKostsamt men en lösning för många som inte klarar sig utan körkort.MISSBRUKDet råder en omvänd bevisbörda där Transportstyrelsen kan ställa hårda krav...SJUKDOMSjukdom kan leda till körkortsåterkallelse.

KÖRKORTSFAKTA

Få saker upplever jag upprör så många människor som körkortsåterkallelser. Det straff som böter innebär kan många acceptera, men att ovanpå ett bötesstraff och i vissa fall lång tid efter händelsen, också drabbas av en körkortsåterkallelse, det har många svårt att acceptera.

ANVÄND TRAFIKJURISTENS YTTRANDEMALLAR

Baserade på verkliga yttranden som Trafikjuristen haft framgångar med.

Ett perfekt yttrande på bara några minuter!

1. Ladda ner
den mall som stämmer bäst med ditt fall. Välj här >>

2. Öppna i Word
och lägg till ditt namn, diarienummer, m.m. (Naturligtvis kan du även justera texten om du vill.)

3. Skriv ut
skriv under och posta till Transportstyrelsen.

Snabbt, enkelt och du har gjort vad du kan för att få ett så lindrigt körkortsingripande som möjligt!

Tidigare hävdades från lagstiftare och myndigheter att körkortåterkallelse inte var ett straff utan en administrativ trafiksäkerhetsåtgärd. Sedan flera år tillbaka är dock även den officiella uppfattningen att körkortsåterkallelse är ett straff. (Med tanke på dess konsekvenser för de flesta drabbade är det förvånande att motsatsen tidigare hävdats.)

Det märkliga med körkortsåterkallelse är att straffet får utdömas av en handläggare på en myndighet (Transportstyrelsen) och utan möjlighet för den enskilde att lägga fram sin sak muntligt eller låta höra vittnen till händelsen. Till råga på allt kan straffet utdömas enbart på misstanke om trafikbrott - brottet behöver inte vara bevisat; det räcker som regel med en polisrapport. Vad som också kan upplevas som stötande är att straffet, beslutet om återkallelse, gäller omedelbart även om beslutet överklagas. Till råga på allt har den enskilde sällan rätt till skadestånd i de fall återkallelsen i efterhand upphävs på grund av att en allmän domstol frikänt från misstanke om det påstådda trafikbrottet.

På dessa sidor beträffande körkortsmål förklaras kortfattat den formella gången i handläggningen. Vill du fördjupa dina kunskaper rörande körkort och erhålla dagsaktuella uppgifter rörande de frekvent ändrade reglerna kring körkortsbehörigheter med mera, rekommenderar jag Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02