Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINEREtt körkortsingripande - varning eller återkallelse - kan initieras på olika sätt... PRÖVOTIDSamma bedömning gäller för den som har prövotid.EU-KÖRKORTIngen lösning för den som fått körkortet återkallat i Sverige. ALKOLÅSKostsamt men en lösning för många som inte klarar sig utan körkort.MISSBRUKDet råder en omvänd bevisbörda där länsstyrelsen kan ställa hårda krav...SJUKDOMSjukdom kan leda till körkortsåterkallelse.

Sjukdom

Om Transportstyrelsen får kännedom om att en person lider av någon sjukdom som kan påverka personens lämplighet som förare av körkortspliktigt fordon negativt, kan körkortsåterkallelse bli aktuell. Uppgifter om personens hälsotillstånd kan komma till Transportstyrelsen på olika sätt, t.ex. från en vårdande läkare, som enligt lag är skyldig att underrätta Transportstyrelsen om körkortsinnehavet kan ifrågasättas till följd av sjukdom. En annan vanlig väg som Transportstyrelsen får kännedom om dylika fall är genom polisens avrapportering av trafikolyckor där det kan konstateras eller misstänkas att olyckan beror på sjukdom hos föraren.

Vid vissa typer av sjukdomar kan som alternativ till återkallelse bli att körkortsinnehavaren erhåller en särskild föreskrift för körkortsinnehavet, såsom t.ex. att körning enbart får ske dagtid (förekommer vid vissa typer av synfel) eller att det fordon man framför på grund av handikapp måste vara specialutrustat på ett visst sätt. Ofta yttrar sig Trafikverkets så kallade konsultläkare i körkortsärenden rörande sjukdom. Det är då inte ovanligt att körkortsinnehavaren av naturliga skäl känner sig personligen kränkt och "orättvist" behandlad när ärendet utmynnar i en återkallelse. Att i ett sådant fall överklaga beslutet utan något egentligt nytt material, är ofta lönlöst. För att nå framgång krävs som regel ett eller flera specialistutlåtanden som talar till den klagandes fördel.

Exempel

Klienten led av epilepsi och hennes körkort återkallades efter en trafikolycka. Efter yttrande från mig återlämnades körkortet i avvaktan på vidare utredning (varefter Länsstyrelsen senare, slutligen meddelade att hon fick behålla körkortet).

Länsstyrelsens beslut om återkallelse
(PDF-fil)

Länsstyrelsens beslut att efter yttrandet återlämna körkortet (PDF-fil)

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02