Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINEREtt körkortsingripande - varning eller återkallelse - kan initieras på olika sätt... PRÖVOTIDSamma bedömning gäller för den som har prövotid.EU-KÖRKORTIngen lösning för den som fått körkortet återkallat i Sverige. ALKOLÅSKostsamt men en lösning för många som inte klarar sig utan körkort.MISSBRUKDet råder en omvänd bevisbörda där länsstyrelsen kan ställa hårda krav...SJUKDOMSjukdom kan leda till körkortsåterkallelse.

Missbruk

Transportstyrelsen kan få kännedom om misstänkt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, etcetera på en rad olika sätt. Vanligast är dock att Transportstyrelsen informeras genom att körkortsinnehavaren blivit föremål för polisingripande, till exempel till följd av trafiknykterhetsbrott eller omhändertagande på grund av berusning.

Uppkommer sådan fråga, om körkortsinnehavaren är opålitlig ur nykterhetssynpunkt som det brukar uttryckas, har Transportstyrelsen långtgående möjligheter att förelägga körkortsinnehavaren att styrka att han inte missbrukar. Det råder alltså en omvänd bevisbörda där Transportstyrelsen kan ställa krav på körkortsinnehavaren att genom till exempel läkarintyg visa att han eller hon inte lider av missbruk. Kan en drogfri livsföring inte styrkas kan det innebära att körkortet återkallas respektive ett återkallat körkort inte kan återfås.

Exempel

Dåvarande Länsstyrelsen övervägde starkt att återkalla min klients körkort på grund av misstanke om alkoholism. Myndigheten begärde yttrande från Vägverket, som ansåg att körkortet skulle återkallas. Efter ett yttrande från mig med ett bifogat läkarintyg valde dock länsstyrelsen att besluta om varning istället för återkallelse samt förelade klienten att genomgå täta läkarundersökningar och fortlöpande inkomma med intyg. Man kan utan vidare säga att det var "på håret" att klienten fick behålla körkortet

Vägverkets uppfattning om återkallelse (PDF-fil)

Länsstyrelsens beslut om varning (PDF-fil)
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02