Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
HANDLÄGGNINGSRUTINEREtt körkortsingripande - varning eller återkallelse - kan initieras på olika sätt... PRÖVOTIDSamma bedömning gäller för den som har prövotid.EU-KÖRKORTIngen lösning för den som fått körkortet återkallat i Sverige. ALKOLÅSKostsamt men en lösning för många som inte klarar sig utan körkort.MISSBRUKDet råder en omvänd bevisbörda där länsstyrelsen kan ställa hårda krav...SJUKDOMSjukdom kan leda till körkortsåterkallelse.

Alkolås

Alkolåset är ett alternativ till att förlora körkortet vid trafiknykterhetsbrott. Det är ett instrument som monteras i bilen och mäter koncentrationen av alkohol i förarens utandningsluft. Alkolåset hindrar en alkoholpåverkad förare från att starta och köra bilen. En villkorad tid om 12 eller 24 månader beslutas och ett särskilt körkort utfärdas och kan gälla alla fordonskategorier som körkortsinnehavaren var behörig att köra innan körkortet villkorades, men det gäller bara om fordonet är utrustat med alkolås. Kostnaden för villkorat körkort uppgår till drygt 20.000 kr per år. Även den som har prövotid kan få villkorlig körkortsåterkallelse.

Böter eller fängelsestraff utdöms även om man har alkholås.

Läs mer på Körkortsportalen.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02