Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Allmänt om körkortsingripanden

När Transportstyrelsen beslutar om körkortsingripande, det vill säga varning eller återkallelse, görs bedömningen i högre grad utifrån praxis än lagstiftning eftersom återkallelsetidernas längd i mycket liten utsträckning bestämts genom lagstiftning.

Den återkallelsepraxis som redovisas här under rubrikerna till vänster bygger på den praxis som Transportstyrelsen beslutat efter att bl.a. ha vägt in rättspraxis som skapats av kammarrätter och Regeringsrätten.

Beroende på förseelsetyp har omständigheterna i det enskilda fallet större (vilket är fallet vid t.ex. vårdslöshet i trafik) eller mindre (vid t.ex. trafiknykterhetsbrott) betydelse. För att få ett lindrigare körkortsingripande än normalpåföljden är det ofta helt avgörande vad man skriver respektive inte skriver i yttrandet till Transportstyrelsen. Vill du öka chansen att få ett lindrigare körkortsingripande kan du ladda ner Trafikjuristens vägledande mallar för körkortsyttranden här. Mallarna och instruktionerna i dessa bygger på 10 års juridisk erfarenhet och i ca 75 % av fallen får den som följer råden ett lindrigare körkortsingripande än normalpåföljden.

PRÖVOTID

Observera att den som har prövotid när förseelsen begås - inte när återkallelsebeslutet fattas - måste avlägga nytt förarprov ("uppkörning") innan körkortet kan återfås.

En vanlig missuppfattning i dessa sammanhang är att den som har prövotid bedöms strängare vid körkortsmålets handläggning jämfört med den som inte har prövotid, till exempel genom att den förstnämnde drabbas av återkallelse när varning annars är normalpåföljden.

Så är alltså inte fallet - den som har prövotid bedöms inte strängare än den som inte har prövotid.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02