Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Olovlig körning

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

När det gäller olovlig körning under återkallelsetid för t.ex. en fortkörning, ses det ofta som ett trots mot beslutet.

Är den först beslutade återkallelsetiden av det något längre slaget, t.ex. fem månader, innebär en ny återkallelse för en (1) olovlig körning att man närmar sig gränsen (mer än 12 månaders återkallelsetid) för när man måste avlägga nytt förarprov ("uppkörning") för att få tillbaka körkortet. Det blir effekten eftersom, om Transportstyrelsen får kännedom om den olovliga körningen under tiden den första återkallelsen löper, myndigheten fattar ett nytt beslut där man lägger samman den tidigare återkallelsetiden med tiden för den olovliga körningen.

(Samma "hopslagningseffekt" kan förekomma även i fall då man återfått körkortet efter den första återkallelsen, om Transportstyrelsen dessförinnan inte, t.ex. på grund av att det bakomliggande straffrättsliga avgörandet i första ärendet inte är klart, hunnit fatta ett slutligt beslut.) Mer om det och förklarande exempel finns på Trafikjuristens sida om "Körkortsfakta" under rubriken handläggningsrutiner.

OLOVLIG KÖRNING MM.
Typfall Påföljd Normalpåföljd/kommentar
Grov olovlig körning 3-10 månader 6 månader
Olovlig körning, bil 3-6 månader 6 månader
Tillåtande av olovlig körning Varning -
6 månader
Varning
Hunnit köra upp innan körkortsingripande Varning -
6 månader
6 månader
Kört mc med enbart B-kort eller tung MC med enbart behörighet för lätt MC Varning -
6 månader
Varning
Kört bil med enbart A-kort 3-6 månader 6 månader
Trimmad moped Varning -
6 månader
4 månader
Saknat E-behörighet Varning Varning om ej av allvarligare slag
Kört moped klass I / terrängskoter utan förarbevis Varning -
6 månader
Varning
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02