Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Smitning

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

Observera att du inte behöver ha orsakat en trafikolycka för att göra dig skyldig till smitning, eller obehörigt avvikande från trafikolycksplats som är den korrekta juridiska termen. Det räcker med att du haft del i uppkomsten av olyckan, det vill säga att du på ett eller annat sätt som trafikant haft del i händelseförloppet.

Däremot betraktas det inte som smitning om man enbart är vittne till en olycka och åker från platsen utan att ge sig tillkänna. Det anses heller inte utgöra ett smitningsbrott att köra ifrån en polisbil. Detta kan dock straffas som underlåtenhet att stanna på polismans tecken, eller i grövre fall, beroende på körsättet under "smitningen", som vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafik och självfallet leda till körkortsåterkallelse.

Trafikolycka
Här varierar av naturliga skäl körkortsingripandena mycket beroende på vilken typ av olycka det gäller. I dessa typer av ärenden är det nästan alltid en fördel att som försvarare komma in i ärendet i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom möjligheterna att påverka slutresultatet både vad gäller böter och körkortsingripande inte sällan är ganska goda.

En lindrigare avkörning av vägen, i den mån en sådan överhuvudtaget straffas och därmed kommer till Transportstyrelsens kännedom, bedöms självfallet lindrigare av myndigheten än en olycka som orsakats av att man t.ex. gjort en omkörning trots möte.

SMITNING
Typfall Påföljd Normalpåföljd/kommentar
Nedkörd vägskylt Varning - 2 månader Varning vid bagatellfall
Parkeringsskada Varning - 4 månader 2 månader
Trafikolycka 2-4 månader 4 månader
Allvarligare smitningsbrott 4-6 månader 6 månader
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02