Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Rattfylleri m.m.

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

Vid rattfylleri av normalgraden blir numera körkortsingripandet i de flesta fall antingen varning eller 12 månaders återkallelse. Vid grovt rattfylleri, upprepat rattfylleri och vid alkoholberoende/alkoholmissbruk är återkalelsetiden 24 månader. Ett alternativ till återkallelse på grund av rattfylleribrott kan vara villkorlig körkortsåterkallelse, vilket dock är förenat med betydande kostnader (minst ca 20.000 kr och uppåt) och inmontering av alkolås i fordonet. Ett sådant villkorat körkort gäller endast i Sverige.

RATTFYLLERI M.M.
Promille Mg/l Påföljds-intervall Kommentar
0,20-0,49 0,10-0,24 Varning eller 12 månader

Ju närmare alkholkoncentrationen är laglig gräns desto större chans till varning.

Obs! 24 månaders återkallelse om:

- Upprepat rattfylleri inom 5 år, eller

- diagnos alkoholberoende/alkoholmissbruk

Återkallelse kan undvikas om man accepterar och ansöker om villkorlig körkortsåterkallelse.

0,50-0,99 0,25-0,49 12 månader

Obs! 24 månaders återkallelse om:

- Upprepat rattfylleri inom 5 år, eller

- diagnos alkoholberoende/alkoholmissbruk

Återkallelse kan undvikas om man accepterar och ansöker om villkorlig körkortsåterkallelse.

Medhjälp till rattfylleri 6
Narkotikapåverkad 6-12 12 (Kan bli mer, bland annat om personen också var alkoholpåverkad.)
 
GROVT RATTFYLLERI
Promille Mg/l Påföljd Normalpåföljd/kommentar
1,00- 0,50- 24 månader Återkallelse kan undvikas om man accepterar och ansöker om villkorlig körkortsåterkallelse.
Medhjälp till grovt rattfylleri 12
Narkotikapåverkad 12-24 12 (Kan bli mer, bland annat om personen också var alkoholpåverkad.)
 
Sjöfylleri/Grovt sjöfylleri
Promille Mg/l Påföljd Normalpåföljd/kommentar
0,20-0,99 0,10-0,49 Ej ingripande (Sjöfylleriav normalgraden.)
1,00- 0,50-

Ej ingripande -
12 månader

(Grovt sjöfylleri.) Återkallelse helt beroende på påverkan och omständigheterna i övrigt
 
LOB - opålitlighet i nykterhetshänseende
Antal Påföljd Kommentar
1 Ingen åtgärd  
2- 6-12 månader Normaltid 12 månader, men ett "tungt" yttrande från Soc krävs normalt för återkallelse.
 
Narkotikamissbruk
Framgår narkotikamissbruk av domar - "eget bruk" - föreläggs normalt körkorthavaren att inkomma med läkarintyg. Därefter sker en helhetsbedömning av risken för vidare misskötsamhet. Om hög: Återkallelse och krav på regelbundna läkarundersökningar för att få körkortstillstånd. Om obefintlig eller låg: Inget ingripande.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02