Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
lagbok

Trafikmål - handläggning på domstolarnas bakgårdar

Trafikmål, särskilt på brottmålssidan, har alltid varit försummade på olika sätt inom rättsväsendet. Ärendena kännetecknas i hög grad av masshantering, hela vägen från polisen via åklagarna till domstolarna, där de ofta handläggs av tingsnotarier, det vill säga jurister under utbildning. Inte sällan lämnar rättssäkerheten mycket övrigt att önska. Inte blir det bättre av att det är få försvarare som funnit det intressant att bli duktiga på just trafikmål.

Samtidigt som risken för oriktiga domar självfallet ökar i en sådan miljö, ökar paradoxalt nog också möjligheterna för en specialiserad försvarare att bidra till en gynnsam utgång i klientens mål. Åklagarna har helt enkelt inte tid (eller i vissa fall inte lust) att i detalj läsa på varje "litet" trafikmål, medan man som försvarare kan ägna flera timmar bara åt att lägga upp en genomtänkt strategi för förhören av vittnena, och leta fram rättsfall som i bästa fall blir tillämpliga när vittnena fått de "rätta" frågorna och ovetande om konsekvenserna givit de "rätta" svaren.

Trafikjuristens grundläggande filosofi och övertygelse är således just det jag beskrivit - att bli riktigt bra på en viss typ av mål kräver att man specialiserar sig. Då får man lättare ett processuellt övertag över både motparten och eventuella "bångstyriga" motpartsvittnen. Att man dessutom haft förmånen att under många år arbeta som trafikpolis, och därigenom fått lära känna polisens speciella yrkeskultur, är inte sällan en mycket stor fördel.

Ingemar Jeanlo

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02