Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
EFTERFORDON, TERRÄNGSLÄP, SLÄPSLÄDE SAMT VISSA SLÄPFORDON SOM DRAS I HÖGST 50 KM/H
KOD GÄRNING BELOPP
410E Däck med fel dimension eller belastningsvärde 400:-
411E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställnade 800:-
412E LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 300:-
413 Lykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (Vid färd under mörker)
A båda lyktorna saknas/ur funktion 600:-
B en lykta saknas/ur funktion 300:-
C fel i andra fall beträffande lyktor 300:-
414E Efterfordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt 400:-
415E Efterfordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
416E KM-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt 300:-
417E Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Vid färd under mörker) 300:-
418E Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
419E Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 300:-
SLÄPFORDON SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET AV HÖGST 30 KM/H, TRAKTOR ELLER MOTORREDSKAP KLASS II
420E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställnade 800:-
421E Däck med fel dimension eller belastningsvärde 400:-
422E LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 300:-
423 Lykta/lyktor saknas/ur funktion/bristfällig(a) (Vid färd under mörker)
A båda lyktorna saknas/ur funktion 600:-
B en lykta saknas/ur funktion 300:-
C fel i andra fall beträffande lyktor 300:-
424E Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt 400:-
425E Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
426E Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Vid färd under mörker) 300:-
427E Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 400:-
428E Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (på registrerad släpvagn) 300:-
429E Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
430E Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 300:-
SLÄPVAGN SOM DRAS AV TUNG TERRÄNGVAGN MED EN KONSTRUKTIV HASTIGHET ÖVER 30 KM/H ELLER AV MOTORREDSKAP KLASS I
431E Identifieringsmärkning saknas/bristfällig 300:-
DÄCKSUTRUSTNING M M
432E Däck med fel dimension eller belastningsvärde 400:-
433E Dubbade däck under otillåten tid 400:-
BROMSUTRUSTNING M M
434E Färdbroms ej effektiv 800:-
435E Parkeringsbroms ej effektiv 400:-
436E Stänkskydd saknas/bristfälliga 300:-
437E Underkörningsskydd saknas/bristfällig (släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) 400:-
438E Sidoskydd saknas/bristfällig(släpvagn med totalvikt över 3,5 ton) 400:-
439E Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande 800:-
440E Körriktningsvisare saknas/ur funktion/bristfälliga/ej anordnade på förskrivet sätt 400:-
441 Lykta/lyktor baktill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A båda baklyktorna saknades/ur funktion 1000:-
B ena baklyktan saknades/ur funktion 600:-
C fel i andra fall betr baklykta/-or 300:-
D båda stopplyktorna saknades/ur funktion 800:-
E fel i andra fall betr stopplykta/-or 300:-
F positionslykta 200:-
I Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknades/ur funktion 500:-
H ena baklyktan saknades/ur funktion 300:-
J fel i andra fall betr baklykta/-or 300:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 400:-
L fel i andra fall betr stopplykta/-or 300:-
M positionslykta 200:-
442 Lykta/lyktor framtill saknades/av ej godkänd typ/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnade på föreskrivet sätt (släpvagn med större bredd än 160 cm)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden

600:-

B i andra fall 300:-
443 Lykta/lyktor på sidan saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
(sidomarkeringslyktor)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/särskilt svåra väderförhållanden

800:-

B i andra fall 400:-
444E Fordonet utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
445E Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt 400.-
446 Reflexanordning(ar) saknades/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnade på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

600:-

B i andra fall 300:-
447E KM-skylt saknades/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt 300:-
448E Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
449E Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 300:-
SLÄPFORDON OCH EFTERFORDON
455E Anordningar som anbringas på släpvagn till skydd mot slirning utformade så att de skadar vägen 300:-
SLÄPSLÄDE
456E Kopplingsanordning/anordning till skydd mot slirning i sidled på släpsläde som dras av bil saknades/ur funktion/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt 600:-
457E LGF-skylt saknades/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 300:-
458 Baklyktor/reflexanordning baktill/på sidan av släpsläde vid färd under mörker saknades/ur funktion/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnade på föreskrivet sätt
A båda baklyktorna saknades/ur funktion

600:-

B ena baklyktan saknades/ur funktion 300:-
C fel i andra fall betr baklyktor 300:-
D Reflexanordning(ar) saknades/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnade på föreskrivet sätt 300:-
SÄRSKLILDA BESTÄMMELSER FÖR SLÄPFORDON I MÖRKER
459E Framlykta på vänster sida saknas vid färd under mörker på släpsläde/efterfordon/släpvagn om fordonets vänstra del skjuter mer än 20 cm in på vägen än dragande traktor/motorredskap 400:-
460E Uppställning av släpfordon/efterfordon på annan plats än parkeringsplats under mörker på väg utan föreskrivna framlyktor/reflexanordning(ar)
Anm: fordonsslag anges.
300:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02