Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
MOTORREDSKAP
KOD GÄRNING BELOPP
350A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt
500:-
351A Backningsanordning saknas/ur funktion (motorredskap klass I med tjänstevikt över 450kg) 500:-
252A Backspegelutrustning saknas/bristfällig (motorredskap med förarhytt) 500:-
BROMSUTRUSTNING M M
353A Färdbroms ej effektiv 1200:-
354A Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
355A Reservbroms ej effektiv (mred klass I) 500:-
356A Defroster saknas/ ej effektiv (mred med förarhytt) 500:-
357A Förarhytt saknades (endast mred kl I med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt) 500:-
DÄCKSUTRUSTNING M M
358A Hjul/medar/band saknas/bristfälliga 500:-
359A Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-
360A Däck som visar tecken på brott eller separation 1500:-
361A Däck med otillräckligt profildjup (mred kl I) 1200:-
362A Hastighetsmätare saknas/bristfällig (mred kl I) 500:-
363A Identifieringsmärkning saknas/bristfällig (mred kl I eller registrerat mred kl II) 500:-
364A KM-skylt saknas (mred kl I vid färd på väg) 500:-
365A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (mred kl I med förarhytt) 500:-
367A LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt (mred kl II vid färd på väg) 500:-
368E Kopplingsanordning otillfredsställande (släpvagn/släpfordon/efterfordon/terrängsläp) 1200:-
369A Ljuddämparen saknas/ej effektiv (mred kl I) 500:-
370A Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig (mred kl I) 500:-
371 Lykta/lyktor baktill saknas/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges.
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A båda baklyktorna saknades/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
D båda stopplyktorna saknas/ur funktion (mred kl I) 1000:-
E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (mred kl I) 500:-
F skyltlykta (mred kl I) 500:-
II
Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H en baklykta saknas/ur funktion 500:-
J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
K båda stopplyktorna saknas/ur funktion (mred kl I) 500:-
L fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor (mred kl I) 500:-
M skyltlykta (mred kl I) 500:-
372 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I
Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A saknas/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II
Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
373A Motorredskap utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
374A Motorredskap utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
375 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
376A Styrinrättningen ej effektiv 1000:-
377A Stänkskydd saknas/bristfällig(a) på (mred kl I, aktuella hjul anges) 500:-
378A Varningstriangel saknas vid färd (mred med tj.vikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre) 500:-
379A Vindruta saknas/bristfällig (mred med förarhytt) 500:-
380A Vindrutespolare saknas/ej effektiv (mred kl I med förarhytt) 500:-
381A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv 500:-
382A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
383A Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-
BIL OMBYGGD TILL TRAKTOR/
MOTORREDSKAP KLASS II
KOD GÄRNING BELOPP
385D Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt
500:-
386D Backspegelutrustning saknas/bristfällig (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med förarhytt) 500:-
BROMSUTRUSTNING M M
387D Färdbroms ej effektiv 1200:-
388D Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
389D Defroster saknas/ ej effektiv 500:-
DÄCKSUTRUSTNING M M
390D Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-

391D

Däck som visar tecken på brott eller separation 1500:-
392D Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor) 1200:-
393D Förarhytt/karosseri saknas 500:-
394D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig 500:-
395D Kopplingsanordning saknas/otillfredsställande 1000:-
396D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 500:-
397D LGF-skylt saknas/är bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 500:-
398D Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
399 Lykta/lyktor baktill saknas/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B ena baklyktan saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H

ena baklyktan saknas/ur funktion

500:-
J fel i andra fall betr baklykta/-or 300:-
400 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A saknas/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
401D Fordon utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
402D Fordon utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
403 Reflexanordning(ar) saknas/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
404D Varningstriangel saknas vid färd 500:-
405D Styrinrättning ej effektiv 1000:-
406D Vindruta saknas/bristfällig 500:-
407D Vindrutetorkare saknades/ej effektiv (A-traktor/bil ombyggd till mred kl II med vindruta) 500:-
408D Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
409D Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02