Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
TRAKTOR
KOD GÄRNING BELOPP
326D Avgasrör saknas/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt
500:-
327D Backspegelutrustning saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt) 500:-
BROMSUTRUSTNING M M
328D Färdbroms ej effektiv 1200:-
329D Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
330D Defroster saknas/ej effektiv (endast traktor med förarhytt) 500:-
DÄCKUTRUSTNING M M
331D Däck med fel dimension/belastningsvärde eller annan otillåten däckutrustning 500:-
332D Däck som visar tecken på brott eller separation 1500:-
333D Förarhytt saknas (end. traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre, beräknat utan förarhytt) 500:-
334D Hjul/band/medar saknas/bristfällig(a) 500:-
335D Identifieringsmärkning saknas/bristfällig 500:-
336D Kopplingsanordning saknas/ otillfredsställande 1000:-
337D Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast traktor eller med med förarhytt) 500:-
338D LGF-skylt saknas/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (vid färd på väg) 500:-
339 Lykta/lyktor baktill/reflexanordning(ar) saknas/ur funktion/
bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd på väg)
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ under särskilt svåra väderförhållanden
A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr lyktor baktill (preciseras) 500:-
D reflexanordning(ar) 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
E båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
F en baklykta saknas/ur funktion 500:-
G fel i andra fall betr lyktor baktill (preciseras) 500:-
H reflexanordning(ar) 500:-
340 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ ur funktion/
bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A saknas/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
341D Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
342D Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
343D Varningstriangel saknas vid färd (med motorredskap med tj.vikt av 600 kg eller högre, beräknad utan förarhytt) 500:-
344D Skydd för rörliga delar/fasta delar som kan orsaka skador saknas/bristfällig 1000:-
345D Styrinrättningen ej effektiv 1000:-
346D Vindruta saknas/bristfällig (endast traktor med förarhytt) 500:-
347D Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (endast traktor med vindruta) 500:-
348D Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av vägverket 500:-
349D Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02