Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
MOPEDER OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV MOPEDER
KOD GÄRNING BELOPP
293C Avgasrör saknas/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt 500:-
294C Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/ bristfällig (endast moped med karosseri) 500:-
295C Backspeglar saknas 500:-
296C Bilbälten saknas/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast tre- eller fyrhjulig moped med karosseri) 500:-
BROMSUTRUSTNING M M
297C Färdbroms ej effektiv 1000:-
298C Parkeringsbroms ej effektiv (endast vissa mopeder) 500:-
299C Bränsletank saknas (endast moped med förbränningsmotor) 500:-
DÄCKUTRUSTNING M M
300C Däck bristfälliga 500:-
301C Däck varS huvudmönster fördjupats (mönsterskurits) 500:-
302C Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) 500:-
303C Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
304 Identifieringsmärkning saknas/bristfällig
C Moped 500:-
D Släpvagn som dras av moped 500:-
305C Kopplingsanordning saknas/bristfällig(enbart vissa mopeder) 500:-
306 Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
C Tre- eller fyrhjulig moped med karosseri 500:-
E Släpvagn som dras av moped klass I 500:-
307C Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
308C Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
309C Moped utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt 500:-
310C Mopeden utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
311 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd undermörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A baklykta/-or saknas /ur funktion 1000:-
B fel i andra fall betr baklykta/-or 500:-
C båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn 1600:-
D stopplykta 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
E baklykta/-or saknas/ur funktion 500:-
F fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
G båda baklyktorna saknas/ur funktion på släpvagn 800:-
H stopplykta 500:-
312C Positionslykta baktill saknas/ur funktion/ bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt 500:-
313 Strålkastare framtill saknas/ur funkton/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A saknas/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall (preciseras) 800:-
II Vid färd under andra väderförhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 800:-
314C Positionslykta framtill saknas/ur funktion (tre- och fyrhjulig moped) 500:-
315 Lykta/lyktor på sidvagn/reflexanordning(ar) baktill/ på sidan/
på pedaler(na) på moped/sidvagn/cykelkärra saknas/ur funktion/bristfällig(a)/ av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderfärhållanden
A framlykta 1000:-
B baklykta 1000:-
C reflexanordning på moped 1000:-
D reflexanordniing på sidvagn (endast under mörker) 500:-
E reflexanordning på cykelkärra (endast under mörker) 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
F framlykta 500:-
G baklykta 500:-
H reflexanordning på moped 500:-
316C Passagerarhandtag saknas (endast vissa mopeder) 500:-
317C Styrinrättning ej effektiv 500:-
318C Stöd saknas (enbart tvåhjuliga mopeder)§ 500:-
319C Stöldskydd saknas/bristfällig 500:-
320C Varningstriangel saknas vid färd (enbart vissa mopeder) 500:-
321C Vindruta saknas/bristfällig (endast vissa mopeder) 500:-
322C Vindrutetorkare/vindrutespolare saknas/ bristfällig(a) (enbart vissa mopeder) 500:-
323C Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
324C Användande av fordon med fordonsdelar/ fordoonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02