Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
TERRÄNGVAGN
KOD GÄRNING BELOPP
510A Avgasrör saknades/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt 400:-
511A Backspegelutrustning saknades/bristfällig 300:-
BROMSUTRUSTNING M M
512A Färdbroms ej effektiv 1000:-
513A Parkeringsbroms ej effektiv 400:-
514A Reservbroms ej effektiv 400:-
515A Defroster saknades/ej effektiv 300:-
516A Hastighetsmätaren saknades/ur funktion (endast tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet mer än 30 km/tim) 300:-
517A Hjul/band/medar saknades/bristfälliga 600:-
518A Däck med fel dimension/belastningsvärde 400:-
519A Däck som visar tecken på brott eller separation 1000:-
520A Däck med otillräckligt profildjup 800:-
521A Identifieringsmärkning saknades/bristfälliga 300:-
522A Kopplingsanordning för terrängssläp/ släpfordon otillfredsställande 800:-
523A KM-skylt saknades (endast tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet mer än 30 km/tim) 300:-
524A Körriktningsvisare saknades/ur funktion/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast chassi med förarhytt) 400:-
525A Ljuddämparen saknades/ej effektiv 400:-
526A Ljudsignalanordning saknades/ur funktion/ bristfällig 300:-
527A LGF-skylt saknades vid färd på väg (endast tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim) 300:-
528 Lykta/lyktor baktill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A båda baklyktorna saknades/ur funktion 1000:-
B ena baklyktan saknades/ur funktion 600:-
C fel i andra fall betr baklyktor 300:-
D båda stopplyktorna saknades/ur funktion 800:-
E fel i andra fall betr stopplykta(or) 300:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknades/ur funktion 500:-
H ena baklyktan saknades/ur funktion 300:-
J fel i andra fall betr baklyktor 300:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 400:-
L fel i andra fall betr stopplykta(or) 300:-
529 Lykta/lyktor/strålkastare/parkeringsljus framtill saknades/ej av godkänd typ/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A lykta/lyktor/strålkastare saknades/ ur funktion 1000:-
B fel i andra fall 300:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C lykta/lyktor/strålkastare saknades/ur funktion 500:-
D fel i andra fall 300:-
530A Parkeringsljus framtill saknas/av ej godkänd typ/ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnade på föreskrivet sätt 300:-
531A Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
532A Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
533 Reflexanordning(ar) saknades/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 600:-
B i andra fall 300:-
534A Skyltlykta ej anordnad på föreskrivet sätt 200:-
535A Varningstriangel saknades vid färd (endast tung terrängvagn) 300:-
536A Styrinrättning ej effektiv 1000:-
537A Stänkskydd saknades/bristfälliga (endast fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion/ändamål ej skulle medföra avsevärd olägenhet) 300:-
538A Stöldskydd saknades/bristfälligt (ej tung terrängvagn) 300:-
539A Vindruta saknades/bristfällig 300:-
540A Vindrutespolare saknades/ej effektiv 300:-
541A Vindrutetorkare saknades/ej effektiv 300:-
542A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
TERRÄNGSKOTER
545B Backspegelutrustning saknades/bristfällig 300:-
BROMSUTRUSTNING M M
546B Färdbroms ej effektiv 800:-
547B Parkeringsbroms ej effektiv 400:-
548B Hastighetsmätaren saknades/ur funktion 300:-
549B Hjul/band/medar saknades/bristfälliga 600:-
550B Identifieringsmärkning saknades/bristfällig 300:-
551B Kopplingsanordning för terrängsläp otillfredsställande 800:-
552B Körriktningsvisare saknades/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast chassi med förarhytt) 400:-
553B Ljuddämpare saknades/ej effektiv 400:-
554B Ljudsignalanordning saknades/ur funktion/ bristfällig 300:-
555 Lyktor baktill saknades/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mera) Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A Båda baklyktorna saknades/ur funktion 1000:-
B ena baklyktan saknades/ur funktion 600:-
C fel i andra fall betr baklyktor 300:-
D båda stopplyktorna saknades/ur funktion 800:-
E fel i andra fall betr stopplykta(or) 300:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknades/ur funktion 500:-
H ena baklyktan saknades/ur funktion 300:-
J fel i andra fall betr baklyktor 300:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 400:-
L fel i andra fall betr stopplykta(or) 300:-
556 Lykta som kan visa rött ljus bakåt saknades/ ur funktion/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd mindre än 130 cm)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ under särskilt svåra väderförhållanden 600:-
B i andra fall 300:-
557 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ av ej av godkänd typ/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mera)
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A lykta/lyktor/strålkastare saknades/ ur funktion 1000:-
B fel i andra fall 300:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C lykta/lyktor/strålkastare saknades/ur funktion 500:-
D fel i andra fall 300:-
558 Lykta för halvljus och helljus saknades/ur funktion/bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd mindre än 130 cm)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1200:-
B i andra fall 600:-
559 Reflexanordning(ar) saknades/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mera)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 600:-
B i andra fall 300:-
560 Anordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt saknades/av ej godkänd typ/ bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt (endast terrängskoter med en bredd mindre än 100 cm)
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 800:-
B i andra fall 400:-
561B Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
562B Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
563B Styrinrättning ej effektiv 600:-
564B Vindruta saknades/bristfällig 300:-
565B Vindrutespolare saknades/ej effektiv 300:-
566B Vindrutetorkare saknades/ej effektiv 300:-
567B Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
CE-MÄRKT TERRÄNGSKOTER
568B Identifieringsmärkning saknas/bristfällig 300:-
569B Hjul, band eller medar saknas/bristfälliga 600:-
570B Färdbroms ej effektiv 800:-
571 Lykta/or/strålkastare saknades/av ej godkänd typ /ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker)
A lykta/or/strålkastare saknades/ur funktion 500:-
B fel i andra fall 300:-
572B Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ /bristfälliga(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (vid färd under mörker) 300:-
573B Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
574B Fordon utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 300:-
575B Fordon försett med delar/tillbehör som har förbjudits av Vägverket 300:-
TERRÄNGSLÄP SOM DRAS AV TERRÄNGVAGN ELLER TERRÄNGSKOTER
576E Identifieringsmärkning saknades/bristfällig (registrerat terrängsläp) 300:-
577E Färdbroms ej effektiv/ej anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp avsett för personbefordrand) 800:-
578E Parkeringsbroms ej effektiv/ej anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp avsett för personbefordran) 400:-
579E Hjul/band/medar/saknades/bristfälliga 400:-
580E Anordning mot slirning i sidled saknas (endast terrängsläp på medar) 400:-
581E Stänkskydd saknades/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 300:-
582E Kopplingsanordning otillfredsställande 800:-
583 Reflexanordning(ar) saknades/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 600:-
B i andra fall 300:-
584E Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
585E Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
586E Besiktningsskylt saknades/bristfällig 300:-
587E Fordonet försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
588E Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 300:-
TERRÄNGSLÄP SOM DRAS AV TERRÄNGSKOTER
589E Kopplingsanordning saknades 800:-
590E Anordning mot slirning i sidled saknades 400:-
591E Fordon utrustat med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
592E Fordonet utrustat med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 400:-
593E Reflexanordning(ar) saknades/ej av godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt 300:-
594E Fordonet försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 300:-
595E Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 300:-

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02