Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
BILAR OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV BILAR
KOD GÄRNING BELOPP
200A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt
500:-
201A Backningsanordning saknas/ur funktion 500:-
202A Backspegelutrustning saknas/bristfällig 500:-
203A Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) 1500:-
204A Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) 500:-
BROMSUTRUSTNING M M
205A Färdbroms ej effektiv (bil) 3000:-
205E Färdbroms ej effektiv (släpvagn) 3000:-
206A Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
207A Reservbroms ej effektiv 500:-
208A Defroster saknas/ej effektiv 500:-
DÄCKSUTRUSTNING M M
209A Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-
210A Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation 3000:-
211A Däck med otillräckligt profildjup (bil) 1200:-
211E Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) 1200:-
212A Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton) 1000:-
213A Dubbade däck under otillåten tid 500:-
214E Däck ej dubbade på släpvagn (Släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) 1000:-
215A Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
216A Identifieringsmärkning saknades/bristfällig 500:-
218A Kopplingsanordning otillfredsställande 3000:-
219A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 500:-
220A Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig 1000:-
221A Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon 1000:-
222A Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
223A Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
224A Styrinrättningen ej effektiv 3000:-
225A Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) 500:-
226 Utgått 2011-09-01
227A Vindrutespolare saknas/ej effektiv 500:-
228A Vindruta saknas/bristfällig 500:-
229A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv 500:-
230 Underkörningsskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
231 Sidoskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
232A Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) 500:-
233 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 1000:-
B Släpvagn 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 500:-
D Släpvagn 500:-
234 Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
D båda stopplyktorna saknas/ur funktion 1000:-
E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor 500:-
F skyltlykta 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H ena baklyktan saknas/ur funktion 500:-
J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 500:-
L fel i andra fall betr stopplykta/-or 500:-
M skyltlykta 500:-
235 Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
236A Varningstriangel saknas vid färd 500:-
237 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A saknades/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
238 Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/ av ej godkänd typ/
ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Släpvagn med större bredd än 160 cn)
A Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
239A Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
240A Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
241A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
242A Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-
SÄRSKILDA REGLER FÖR BUSS MED TOTALVIKT ÖVERSTIGANDE 10 TON OCH LASTBIL MED EN TOTALVIKT ÖVERSTIGANDE 12 TON
243A Hastighetsregulator saknas/bristfällig 2000:-
244A Hastighetsregulator felatigt inställd 2000:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02