Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Botbelopp för olika felbeteenden i trafiken (omkörning trots möte etc.) UTRUSTNINGSBESTÄMMELSER Förseelser mot utrustningsbestämmelser ADMINISTRATIVA REGLER Förseelser gällande registreringsskyltar, kontrollmärken och körkort. ÖVRIGA FÖRSEELSER Fordonsskattelagen, terrängtrafik, sjötrafik, förordningar om kör- och vilotider för yrkestrafik m.m.
2012-03-11: Uppdatering pågår, varför vissa bötesbelopp kan vara inaktuella.

Ordningsbot - allmänt

De böter som polisen får utfärda benämns ordningsbot, att jämföra med de be böter som åklagare får utfärda och som kallas strafföreläggande. Även åklagare får utfärda böter för förseelser som ingår i polisens bötessystem, men bötesföreläggandet kommer då hemskickat i form av ett strafföreläggande. För den bötfällde saknar det dock praktisk betydelse vem som utfärdar böterna.

Bötesbeloppet är nästan utan undantag detsamma oavsett vilken av de båda myndigheterna som utfärdar bötesföreläggandet, och man hamnar inte i något mer "känsligt" register bara därför att ärendet gått till åklagaren istället för att stanna hos polisen.

De förseelser som inte finns i polisens bötessystem kan möjligen finnas i åklagarnas bötessystem. För vissa grövre förseelser, som vanligtvis kallas trafikbrott, t.ex. grovt rattfylleri, får dock inte heller åklagarna utfärda böter. Trafikbrottet blir då istället, även om det är erkänt, en sak för tingsrätten att bedöma.

Vill du läsa mer om polisens bötessystem och rättssäkerhetsbristerna i detta rekommenderar jag mitt examensarbete vid juristlinjen 1993, Ordningsboten och rättssäkerheten (pdf) .

På sidan "Mygel och korruption" finns även exempel på händelser där polismän utövat påtryckningar eller vilselett trafikanter för att förmå dessa att underteckna en ordningsbot.

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02