Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN
KOD GÄRNING BELOPP
När brott mot förordning rapporteras med föreläggande av ordningsbot sker automatiskt underrättelse till Sjöfartsverket.
960A Underlåtenhet att vid framförande av båt följa internationella sjövägsregler om ljus/signal/ trafikseparering 800:-
961 Fartöverträdelse till sjöss med båt
A 1-5 knop 600:-
B 6-10 knop 800:-
C 11-15 knop 1000:-
D 16-20 knop 1200:-
E 21-25 knop 1500:-
Anm: vid högre hastighet, rapport till åklagare
962A Förseelse mot förbud mot ankring av båt 600:-
963A Förseelse mot förbud att utnyttja vattenområde för båttävling/vattenskidåkning/dykning/liknande sporter 600:-
964A Otillåten förtöjning av båt vid fyr/sjömärke/ annan säkerhetsanordning 600:-
965A Underlåtenhet att anmäla händelse som lett till att fyr/sjömärke/annan säkerhetsanordning skadats/rubbats 1000:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02