Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT ORDNINGSLAGEN
KOD GÄRNING BELOPP
940A Otillåten förtäring/förvaring av spritdryck/vin/starköl vid offentlig tillställning 1000:-
941 Förseelse mot förbud i kommunal föreskrift att på offentlig plats (motsvarande)
A förtära alkoholdryck (spritdryck/vin/starköl/öl - preciseras).
Anm: varierande föreskrifter i kommunerna.
500:-
B uppsätta affischer/banderoller o dyl 1000:-
C bedriva ambulerande försäljning 1800:-
942A Förseelse mot kommunal föreskrift avseende tillsyn över/förbud att medföra hund 1000:-
943A Olovlig förtäring av alkoholdryck inom trafikföretags område/färdmedel 1000:-
944A Olovligt beträdande av spårområde för tunnelbana/spårväg 1000:-
944B Olovligt beträdande av spårfordons utsida 1000:-
945A Otillåten rökning (enbart inom trafikföretags område inomhus/under jord och på annat färdmedel än som ingår i taxitrafik) 600:-
946A Förorening/nedskräpning på färdmedel/inom trafikföretags område 300:-
947A Olovligen skaffat sig tillträde till område innanför ingångspärr till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis 600:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02