Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT TRAFIKSKADELAGEN
KOD GÄRNING BELOPP
Bokstavskod:
A - Försäkringspliktig
B - Förare
920A Avställt/oregistrerat motordrivet fordon brukats utan föreskriven trafikförsäkring 500:-
921B Underlåtenhet att medföra/på anmodan visa upp bevis om trafikförsäkring (enbart moped och motorredskap) 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02