Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT FORDONSSKATTELAGEN
KOD GÄRNING BELOPP
Bokstavskod:
A - Ägare, förare (vid vetskap) eller i vissa fall den som brukar annans fordon
900A Fordon brukats utan att fordonsskatten varit betald (kan ej kombineras med 602A-avställt fordon) 1000:-
901A Släpfordon brukats utan att fordonsskatten varit betald (kan ej kombineras med 603A-avställt fordon) 1000:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02