Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Förordningar om kör- och vilotider samt färdskrivare Lagen om transport av farligt gods och Yrkestrafikförordningen Fordonskattelagen Trafikskadelagen Brottsbalken 16 kap Ordningslagen Järnvägssäkerhetslagen Sjötrafikförordningen Vattenskoterförordningen Lagen om totalförsvarsplikt
BROTT MOT FÖRORDNINGEN OM KÖR- OCH VILOTIDER
SAMT FÄRDSKRIVARE , M.M
KOD GÄRNING BELOPP
Bokstavskod:
A - Förare eller den som
B - Arbetsgivare
C - Näringsidkare
D - Annan besättningsmedlem
700 Ej iakttagit regler om lägsta ålder för förare/förarbiträde/konduktör
A förare 1800:-
B arbetsgivare 1800:-
C näringsidkare 1800:-
D annan besättningsmedlem 1800:-
701 Ej iakttagit regler om körtid
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
702 Ej iakttagit regler om raster
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
703 Ej iakttagit regler om dygnsvila/viloperiod
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
704 Ej iakttagit regler om veckovila
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
705 Ej iakttagit regler om att på färdskrivardiagramblad/utskrift från färdskrivaren/tjänstgöringslista redovisa avsteg från förordningens bestämmelser
A förare 1800:-
B arbetsgivare 1800:-
C näringsidkare 1800:-
706 Ej iakttagit regler om hur färdskrivare skall vara installerade och användas
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
707 Ej iakttagit regler om handhavande av diagramblad
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
708 Ej iakttagit regler om reparation av färdskrivarutrustning
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
709A Förare ej iakttagit regler om att vid fel på färdskrivaren föra in uppgifter på annat sätt än om färdskrivaren fungerat 1200:-
710B Ej iakttagit regler om förbud mot vissa typer av betalning 1200:-
711B Ej iakttagit regler om utlämnande av diagramblad till förare 1200:-
712B Ej iakttagit regler om att låta godkänd montör/ verkstad reparera trasig/dåligt fungerade färdskrivarutrustning så snart omständigheterna medgivit det 1200:-
713C Ej iakttagit regler om att vid nationell/ internationell linjetrafik för person-transporter upprätta, bevara och på begäran av förare utlämna tjänstgöringslista och tidtabell 1200:-
714C Ej iakttagit regler om att förvara/ överlämna/uppvisa diagramblad för behörig kontrolltjänsteman 1200:-
715A Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivar utrustning 1200:-
716 Otillåtet brukande av fordon efter det att tid för åtgärdsföreläggande gått ut
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
717 Otillåtet brukande av fordon som vid kontroll eller besiktning haft brister på färdskrivarutrustningen
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
BROTT MOT FÖRORDNINGEN OM ARBETSFÖRHÅLLANDEN VID VISSA INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER (AETR)
726 Ej iakttagit regler om lägsta ålder
A förare 1800:-
B arbetsgivare 1800:-
C näringsidkare 1800:-
727 Ej iakttagit regler om körtid
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
728 Ej iakttagit regler om raster
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
729 Ej iakttagit regler om dygnsvila
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
730 Ej iakttagit regler om veckovila
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
731 Ej redovisat avsteg från bestämmelse på diagramblad/ tjänstgöringslista
A förare 1800:-
B arbetsgivare 1800:-
C näringsidkare 1800:-
732 Ej iakttagit regler om hur färdskrivare skall vara installerad och användas
A förare 3000:-
B arbetsgivare 3000:-
C näringsidkare 3000:-
736 Ej iakttagit Vägverkets föreskrifter avseende dagrapporter
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
737 Ej iakttagit regler om handhavande av diagramblad
A förare 1200:-
B arbetsgivare 1200:-
738B Ej iakttagit regler om utlämnande av diagramblad till förare 1200:-
739B Ej iakttagit regler om vissa typer av betalning 1200:-
740C Ej iakttagit regler om att förvara/visa upp diagramblad 1200:-
741A Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning (den som)
742A Otillåtet brukande av fordon efter det att tid för åtgärdsföreläggande gått ut 1200:-
BROTT MOT FÖRORDNINGEN OM VILOTIDER VID VISSA
VÄGTRANSPORTER INOM LANDET
750A Underlåtenhet att ta föreskriven dygnsvila 1200:-
751A Underlåtenhet att fortlöpande göra anteckningar i tidbok 1200:-
752A Underlåtenhet att föra anteckningar i tidbok på föreskrivet sätt 1200:-
753A Underlåtenhet att under färd medföra eller tillhandahålla tidbok 1200:-
754B Underlåtenhet att fortlöpande göra anteckningar om arbetstagares dygnsvila 1200:-
755B UTGÅTT SKA RADERAS  
756B Underlåtenhet att tillhandahålla arbetstagare kostnadsfri tidbok 1200:-
757B Underlåtenhet att tillse att arbetstagare för tidbok på föreskrivet sätt 1200:-
758 Ej iakttagit Vägverkets föreskrifter om personlig tidbok m m
A förare 1200:-
B arbetstgivare 1200:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02