Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.

Allmänna trafikregler

Här finns Polisböter botbelopp för brott mot trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter som utfärdats med stöd av trafikförordningen. Man kan fråga sig varför Rikspolisstyrelsen valt att lägga t.ex. rödljuskörning i kategorin "Alla trafikanter" istället för som är fallet med t.ex. "otillåten avstigning av fordon i rörelse", under kategorin "Trafik med fordon". För en icke-jurist kan det kanske även vara svårt att förstå varför t.ex. förseelse mot stopplikt återfinns under kategorin "lokala trafikföreskrifter". Men för mig är i vart fall det sistnämnda fullt logiskt. Den som söker han finner... Men letar du efter förseelser som t.ex. "brukande av fordon med dubbade däck under otillåten tid" eller "vid färd ej medfört körkort" är du i fel huvudkategori. Sök då istället under huvudkategorierna Utrustningsbestämmelser respektive Administrativa regler.

Under kategorin Övrigt hittar du bl.a. förseelser mot fordonsskattelagen och kör-och vilotidsbestämmelser.

Välj kategori för att sedan klicka dig fram till den förseelse du söker. Det går också bra att använda sig av webbläsarens egen fritextsökning inom vald kategori.

Mac: kommando + F
PC: ctrl + F

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02