Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ MOTORVÄG
OCH MOTORTRAFIKLED (9 kap)
KOD GÄRNING
BELOPP
154A Körning med otillåtet fordon på motorväg/ motortrafikled 1000:-
155A Fört fordon in på motorväg/motortrafikled på otillåten plats 1200:-
156A Fört fordon på skiljeremsa/tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor 1200:-
157A Backning/vändning på motorväg/motortrafikled/påfarts- eller avfartsväg 1500:-
158A Stannande/parkering på motorväg/motortrafikled/påfarts- eller avfartsväg 1200:-
159A Gående på motorväg/motortrafikled 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02