Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK PÅ GÅGATA
OCH GÅRDSGATA (8 KAP)
KOD GÄRNING
BELOPP
151 Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata/gårdsgata  
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B övriga fordon 1000:-
152 Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gågata/gårdsgata  
A motordrivet fordon utom moped klass II 2000:-
B övriga fordon 1000:-
153 Fört fordon på gågata utan giltig anledning  
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B övriga fordon 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02