Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR GÅENDE PÅ VÄG (7 kap)
KOD GÄRNING BELOPP
144A Gående på väg ej använt gångbana/vägren 500:-
145 Utgått 2006-10-01 (se kod 144A)  
146A Ledare för grupp/procession ej använt lämplig vägren/körbanans högra sida 500:-
147 Utgått 2006-10-01 (se kod 146A)  
148A Gående korsat körbana/cykelbana på ej föreskrivet sätt 500:-
149A Ledare för grupp/procession ej haft föreskrivna lyktor (under annan tid än dagsljus med klar sikt) 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02