Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR TRAFIK MED TERRÄNGFORDON PÅ VÄG (5 kap)
KOD GÄRNING BELOPP
136A Fört terrängfordon på otillåten väg 1000:-
137A Ej stannat terrängfordon vid färd ut på väg 2500:-
138A Ej lämnat vägtrafikant företräde vid färd ut på väg med terrängfordon 2500:-
139A Medtagit passagerare vid färd med terrängfordon på väg där detta inte är tillåtet 1000:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02