Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
REGLER OM MAXIMILAST OCH AXELTRYCK MM. (4 kap)
KOD GÄRNING
BELOPP
Ansvar föreskrivs för fordonets ägare/nyttjanderättshavare, förare om denne känt till/bort känna till hindret för fordonets brukande och för den som utan lov brukar annans fordon (14 kap 4 och 11§§)
SLÄPVAGNSVIKT/MAXIMILAST
172 Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med
A 1-20% 2000:-
B 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
173 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med
A 1-20% 2000:-
B 21-30% 2500:-
C 31-40% 3000:-
D 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
174 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna maximilast över-skridits med
A 1-20% 2000:-
B 21-30% 2500:-
C 31-40% 3000:-
D 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
AXELTRYCK
175 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna xeltryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
176 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna axeltryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
BOGGITRYCK
177 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
178 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna boggitryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
TRIPPELAXELTRYCK
179 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
180 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
BRUTTOVIKT
181 Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
182 Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
183 Fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna bruttovikt överskridits med
A 1-10% 1500:-
B 11-20% 2000:-
C 21-30% 2500:-
D 31-40% 3000:-
E 41-50% 4000:-
Anm: 51% och däröver rapport till åklagare.
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02