Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
ALLMÄNNA TRAFIKREGLER Överskridande av tillåten hastighet För alla trafikanter För trafik med fordon För trafik med motordrivna fordon För trafik med terrängfordon För trafik med cykel och moped För gående på väg För trafik på gågata och gårdsgata För trafik på motorväg och motortrafikled Regler om maximilast och axeltryck mm.
BESTÄMMELSER FÖR ALLA TRAFIKANTER
KOD GÄRNING
BELOPP
GRUNDBESTÄMMELSER
001A Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg/ hastighet/ färdsätt
500:-
002 Fört fordon mot rött ljus (gäller ej järnvägsövergång)
A motordrivet fordon utom moped klass II 3000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1500:-
003 Ej följt genom vägmarkering/vägmärke meddelad anvisning för trafiken genom att (gärningen preciseras genom angivande av exempelvis köra till vänster om trafikdelarmärke )
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
004 Ej följt av vakt som avses i 76 § Vägmärkesförordningen meddelad anvisning för trafiken (Anm. tecken som ges med flagga, lykta eller med arm.)
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
005 Underlåtenhet att lyda polismans anvisning för trafiken
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
C annan trafikant 500:-
FRI VÄG M M FÖR VISS TRAFIK
006 Ej lämnat fri väg/stannat för utryckningsfordon/järnvägståg/
spårvagn
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
C annan trafikant 500:-
007 Utgått 2006-10-01 (se kod 006)
008 Brutit/på annat sätt hindrat kolonn/procession
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
C annan trafikant 500:-
TRAFIK I KORSNING MED JÄRNVÄGSTÅG ELLER SPÅRVÄG
009 Ej iakttagit särskild försiktighet/ uppmärksamhet i korsning med järnväg/ spårväg
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
C annan trafikant 500:-
010 Färdats in i korsning med järnväg/spårväg på otillåtet sätt
A motordrivet fordon utom moped klass II 1500:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-
C annan trafikant 500:-
011 Ej stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg/ spårväg
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
C annan trafikant 500:-
ÅLIGGANDEN VID TRAFIKOLYCKOR
012A Vid trafikolycka ej underrättat den som lidit skada/polis 1200:-
013 Otillåten flyttning av fordon vid trafikolycka
A motordrivet fordon utom moped klass II 1000:-
B cykel/moped klass II/hästfordon 500:-
RUBBANDE AV TRAFIKANORDNING OCH HINDER PÅ VÄG
014A Otillåtet rubbande av trafikanordning 500:-
015A Förorsakat hinder på väg (t.ex. kvarlämnat föremål) 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02