Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
BROTT MOT... Lagen om vägtrafikregister Körkortslagen och körkortsförordningen Lagen om förarbevis för moped klass I och terrängskoter
Lagen om vägtrafikregister
KOD GÄRNING
BELOPP
Bokstavskod A: Förare, fordonets ägare och i vissa fall den som innehar ett fordon med nyttjanderätt
600A Oregistrerad bil/mc/moped klass I/traktor/ terrängmotorfordon/motorredskap klass I och i föreskrivna fall motorredskap klass II brukats 800:-
601A Oregistrerat släpfordon/släpvagn brukats (släpfordon som dras av bil, släpvagn som dras av trafiktraktor, mred kl I eller tung terrängvagn. Släpvagn som dras av mred kl II i föreskrivna fall) 500:-
602A Avställt fordon brukats (ej släpfordon) 1200:-
603A Avställt släpfordon brukats 500:-
604A Fordon brukats utöver de begränsningar som gäller för brukande med stöd av saluvagnslicens (ej släpfordon) 800:-
605A Släpfordon brukats utöver de begränsningar som gäller för brukande med stöd av saluvagnslicens 500:-
606A Fordon brukats utöver de begränsningar som gällt för ett tillfälligt registrerat fordon (ej släpfordon) 800:-
607A Släpfordon brukats utöver de begränsningar som gällt för ett tillfälligt registrerat fordon 500:-
608A Tillfälligt registrerat fordon använts i yrkesmässig trafik 800:-
609A Ej medfört handlingar som visat avtalad tid hos besiktningsorgan/ ej på begäran uppvisat sådana handlingar 300:-
REGISTRERINGSSKYLTAR
620A Fordon brukats utan att vara försedd med registreringsskylt(ar) (i föreskriven ordning) 1500:-
621A Registreringsskylt(ar) ej väl synlig(a)/ej i sådant skick att den/de lätt kan avläsas/under färd dold(a) så att den/de ej går att avläsa 1500:-
622A Anbringat otillåtet tecken/märke på registreringsskylt 300:-
PROVISORISKA REGISTRERINGSSKYLTAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLTAR (se även kod 637-648)
623A Fordon brukats med provisorisk(a) registreringsskylt(ar) trots att ersättningsskylt(ar) erhållits 400:-
624A Utgått 2002-11-01
625A Fordon brukats utan att vara försett med ersättningsskylt(ar)/provisorisk(a) skylt(ar)
(i föreskriven ordning)
400:-
626A Ersättningsskylt(ar)/provisorisk(a) skylt(ar) ej väl synlig(a)/ej i sådant skick att den/de lätt kan avläsas under färd dold(a) så att den/de ej går att avläsa 300:-
627A Anbringat otillåtet tecken/märke på ersättningsskylt/provisorisk skylt 300:-
SALUVAGNSSKYLT (se även kod 637-648)
628A

Fordon brukats utan att vara försett med saluvagnsskylt (i förskriven ordning)

400:-
629A Saluvagnsskylt ej väl synlig/ej i sådant skick att den lätt kan avläsas/ under färd dold så att den ej går att avläsa 300:-
630A Anbringat otillåtet tecken/märke på saluvagnsskylt 300:-
INTERIMSSKYLTAR (se även kod 637-648)
631A Fordon brukats utan att vara försett med interimsskylt(ar) (i föreskriven ordning) 400:-
632A Interimsskylt(ar) ej väl synlig(a)/ej i sådant skick att den/de lätt kan avläsas/ under färd dold(a) så att den/de ej går att avläsa 300:-
633A Anbringat otillåtet tecken/märke på interimsskylt 300:-
PERSONLIGA SKYLTAR (se även kod 637-648)
634A Utgått 2006-10-01 (se kod 620-622)  
635A Utgått 2006-10-01 (se kod 620-622)  
636A Utgått 2006-10-01 (se kod 620-622)  
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
637A Underlåtenhet att lämna in taxiskylt till Transportstyrelsen 500:-
638A Underlåtenhet att lämna in ersättnings-/provisorisk skylt till Transportstyrelsen 500:-
639A Utgått 2011-09-01  
640A Utgått 2010-03-31  
641A Utgått 2010-03-31  
642A Utgått 210-03-31  
643A Underlåtenhet att anmäla namnändring/ adressändring till Vägverket (i föreskrivna fall) 500:-
644A Underlåtenhet att till Transportstyrelsen anmäla ändrad användning av registrerat fordon
(i bestämmelsen angivna fall)
500:-
645A Underlåtenhet att till Transportstyrelsen anmäla ändrad användning av fordon (i bestämmelsen angivna fall) 500:-
646A Underlåtenhet att lämna in saluvagnsskylt till Transportstyrelsen/underlåtit att till Transportstyrelsen skriftligen anmäla att sådan skylt förstörts/ förkommit 500:-
647A Ej medfört bevis om tillstånd att föra fordonet till närmaste lämpliga uppställningsplats/ avlastningsplats 500:-
648A Överträdelse av föreskrifter om skyltar/märken (som har beslutats enligt bemyndiganden i vägtrafikregisterförordningen) 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02