Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt

Om Trafikjuristens webbplats

 

ALLMÄNT

Trafikjuristen har funnits på internet sedan 1997. Nuvarande version har varit igång sedan oktober 2005 men pågår under hösten 2011 en förändring till bland annat webbshop för högkvalitativa trafikjuridiska dokument. Trafikjuristen är en av få juristfirmor i landet som valt att specialisera sig på enbart trafikmål och som har en unik kompetens genom ägarens tidigare yrke som trafikpolis . Trafikjuristens verksamhet omfattade tidigare biträde i alla typer av trafikrelaterade brott- och tvistemål samt förvaltningsmål med trafikanknytning, såsom t.ex. körkortsmål. Syftet med verksamheten var att över hela landet ge enskilda trafikanter, företag, myndigheter, kommuner etcetera, snabb och professionell trafikjuridisk rådgivning och biträde. Idag drivs Trafikjuristen som en renodlad webbtjänst med nedladdningsbara dokument.

Ansvarig utgivare
Ansvarit utgivare för denna webbplats är Ingemar Jeanlo.

Grundlagsskyddad
Innehållet på Trafikjuristens webbplats omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Det innebär bland annat:

• Myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publiceringen (censurförbud).
• Personuppgiftslagens regler om hur personuppgifter får behandlas gäller inte.
• Meddelare är straffria och har rätt att vara anonyma vilket innebär att myndigheter inte får efterforska deras namn och att personer som är verksamma på web-redaktionen inte får avslöja meddelarens identitet.

Ansvar
Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som specifik juridisk bedömning eller rådgivning i det enskilda fallet. Innehållet på Trafikjuristens webbplats representerar i många avseenden Ingemar Jeanlos personliga åsikter och erfarenheter.

Trafikjuristen arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Det kan inte uteslutas att felaktiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen på grund av t ex skrivfel, tekniska fel eller andra omständigheter. Detta innebär att Trafikjuristen inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av publicerade uppgifter sker på eget ansvar.

Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Trafikjuristen tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor.

Integritet
Om du väljer att lämna personlig information - namn, adress, mailadress, telefonnummer etc. - i samband med förfrågningar, beställningar mm, garanterar Trafikjuristen att sådan information enbart kommer att användas i vår kontakt med dig och inte göras tillgänglig för utomstående.

Länka till oss
Du får gärna länka till oss men inte använda vårt bild- eller textmaterial (se mer nedan under Upphovsrätt) annat än där det särskilt angivits. Länkning kan ske till webbplatsen som helhet eller direkt till lämplig sida.

Använd gärna någon av följande loggor vid länkning (högerklicka, spara bilden och skapa en länk).

 

Nyttjanderätt och copyright
Allt innehåll på webbplatsen är copyright-skyddat © enligt lagen om upphovsrätt. Materialet på hemsidan är dock fritt att använda i alla icke-kommersiella sammanhang mot att upphovsmannen anges. Används materialet på en webbplats skall namnangivelsen vara i form av en aktiv länkt till den sida på Trafikjuristens webbplats där citatet hämtats eller till startsidan.

När det gäller Trafikjuristens produkter i form av nedladdningsbara mallar omfattas dessa av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Materialet får bara användas för personligt bruk och får inte spridas elektroniskt eller på annat sätt mångfaldigas eller säljas.

Du är välkommen att ladda hem pdf-filerna som finns på Trafkjuristens webbplats och, i de fall det är tekniskt möjligt, skriva ut dem för eget bruk, men du får inte publicera filerna på andra webbplatser utan tillstånd från Trafikjuristen.

Vid kommersiell användning krävs tillstånd från upphovsmannen.

Publicering av bilder från Trafikjuristens webbplats är inte tillåten annat än där så särskilt anges i anslutning till bilden. Om du vill använda någon av våra bilder, kontakta Trafikjuristen.

 

TEKNIK

Webbläsare
Denna webbplats följer webbstandard. Innehållet är byggd i XHTML 1.0 och presentationen styrs med CSS. Det innebär att utseende och layout kan visas inkorrekt om din webbläsare är gammal eller inte har fullgott stöd för CSS.

Vi rekommenderar att ni som lägst använder Internet Explorer 6.0, Safari 1.3.1, Netscape 6 eller Firefox 1.0.4.

Nedladdningsbara filer
En stor del av vår information är lagrad i pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du ha programmet Acrobat Reader installerad på din dator (version 5.0 eller nyare). Word-filer kräver Word 97 eller senare. Alla avgiftsbelagda dokument går att skriva ut.

Programmet för pdf-filer kan hämtas utan kostnad genom att du klickar på knappen nedan :

Ladda ned Adobe Acrobat Reader

 

Filmer
För att kunna se filmerna på vår webbplats behöver du ha Macromedia Flash Player. (Det finns även en länkad sida till respektive film där de även visas i Quick Time.)

Programmen kan hämtas utan kostnad genom att du klickar på respektive knapp nedan:

Get Macromedia Flash Player Ladda ned Quick Time 7

 

© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02